Geachte lezer,

Vandaag is op de Algemene Ledenvergadering gestemd over het bestuur voor het schooljaar 2018/2019. 

Vanaf 5 september 2018 zal het bestuur van Nescio bestaan uit:
Voorzitter - Dennis van Waarde
Secretaris - Joost Domhof
Penningmeester - Johan van Opstal
Commissaris Intern - Marieta Slinkman
Commissaris Extern - Joey Veenstra

Wij wensen het toekomstige bestuur veel succes in haar werkzaamheden en zullen de komende tijd zorgen voor een voorspoedige transitie.